طلاق به درخواست مرد (زوج)

طلاق به درخواست زوج (مرد)

طبق قانون مدنی ایران وقانون حمایت خانواده، درخواست وحق طلاق درایران، بامرد است. مرد هرزمان که بخواهد، می‌تواند همسر خود را طلاق دهد

دادخواست طلاق به درخواست مرد

ثبت صیغه طلاق و جاری کردن آن بدون مراجعه به دادگاه خانواده و اخذ حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش، حسب مورد، جرم است، مردی که بدون داشتن حکم طلاق، با تبانی سردفتر رسمی طلاق، اقدام به مطلقه نمودن همسر خود نماید

طبق قانون حمایت خانواده، مرتکب جرم شده و زوج و سردفتر به مجازات مقرر در قانون، محکوم خواهند شد. یکی از الزامات قانون مدنی و قانون حمایت خانواده در پرونده‌های طلاق به درخواست مرد، مراجعه مرد به دادگاه خانواده و تقدیم دادخواست طلاق به درخواست زوج، می‌باشد

هرچند در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده، مرد ملزم به بیان دلیل موجهی برای طلاق زن نیست، اما این امر مانع از حضور مرد در دادگاه و درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش، جهت اجرای صیغه طلاق نیست

دادخواست طلاق به درخواست مرد، به طرفیت همسرش، به دادگاه خانواده محل سکونت همسرش، تقدیم می‌شود ودادگاه شروع به رسیدگی خواهد کرد

 

طلاق به درخواست زوج

 

شروع رسیدگی در دادگاه و ارجاع به داوری

پس ازوصول پرونده به شعبه دادگاه خانواده، در صورت تکمیل بودن دادخواست و برگ های ضمیمه و پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی، قاضی دادگاه، دستور تعیین وقت رسیدگی به درخواست طلاق مرد را صادر می نماید.

با توجه به اینکه در پرونده‌های طلاق به درخواست مرد و طلاق به درخواست زن، طبق آیه شریفه قرآن و قانون حمایت خانواده، ارجاع به داوری، جهت احتمال حل و فصل اختلاف پیش آمده ضرورت دارد، قرار ارجاع امر به داوری، طبق الزام قانون حمایت خانواده، صادر می‌شود و به طرفین پرونده ابلاغ می‌شود تاظرف یکهفته، نسبت به معرفی داور، با دارا بودن شرایط داوری، به دادگاه اقدام فرمایند.

شرایط داور در پرونده‌های خانواده

1. حداقل سن سی سال

2.متاهل بودن داور. (خویشاند محرم زن، اگر سابقه تاهل داشته وحال بنا به دلایلی متاهل نباشد، قابل پذیرش است)

3.حتی الامکان از خویشاوندان باشد. (در صورت عدم وجود اقارب، امکان معرفی داور غریبه وجود دارد

4.آشنا به مسائل اجتماعی، خانوادگی و شرعی

پس از معرفی داور، از طرف زوجین، داگاه به داوران ابلاغ می‌کند تاظرف بیست روز، با تشکیل حداقل دو جلسه، سعی در رفع خصومت و حل اختلاف نمایند و در غیر این صورت، نظر خود را مبنی بر امکان ادامه زندگی مشترک یا غیر آن به صورت مکتوب، به دادگاه ارائه نمایند.

در صورت عدم معرفی داور از سوی زوجین یا یکی از آنها، ظرف مهلت مقرر، داور از سوی دادگاه با هزینه مرد، تعیین می‌شود.

دادگاه، پس ازدریافت نظر داوران، طبق نظر آنها رای صادر می نماید و در صورت عدم پذیرش نظر داوران، با ذکر دلیل، و با رد نظریه داوران، رای مقتضی صادر می نماید.

اما در هر صورت امکان رد درخواست طلاق مرد، به استناد نظر داوران، برای دادگاه مجاز نیست

لازم به ذکر است که داوری در اختلافات خانواده، تفاوت اساسی با داوری در قراردادها دارد. داور در پرونده‌های خانواده حق تصمیم‌گیری و صدور رای ندارد.

در یکی از شروط سند ازدواج قید شده است که اگر طلاق به دلیل بدرفتاری یا تخلفات زن نباشد، مرد در هنگام طلاق، مکلف است نصف دارایی خود را که در ایام زندگی مشترک به دست آورده است، به زن تملیک نماید.

تعیین تکلیف چگونگی پرداخت حقوق مالی زن

زمانی که مرد، اراده خود رابرای طلاق دادن زن اعلام می نماید، باید برای پرداخت حقوق مالی زن، تمهیداتی بیاندیشد ونسبت به امور زیر، تعیین تکلیف نماید:

مهریه

جهیزیه

نصف دارایی

نحله

نفقه

اجرت المثل

صدور گواهی عدم امکان سازش واجرای صیغه طلاق به درخواست مرد

باوصول نظریه داوران و تعیین تکلیف درباره حقوق مالی زوجه، نوبت به صدور رای دادگاه می رسد. در این مرحله، با توجه به مسائل گفته شده در بالا، در گواهی عدم امکان که توسط قاضی دادگاه و با مشاوره مشاور قضایی خانواده، صادر خواهد شد، تکلیف همه امور مالی و غیر مالی مشخص خواهد شد.

پرداخت مطالبات وحقوق مالی زوجه، قبل از اجرای صیغه طلاق انجام می‌شود.

اما اگر زوجه، رضایت به اجرای صیغه طلاق بدون پرداخت حقوق مالی بدهد، منع قانونی ندارد و یا درمواردی که دادگاه اعسار زوج راپذیرفته باشد، قبل از پرداخت حقوق مالی، اجرای صیغه طلاق طبق دستور دادگاه، امکان پذیر است.

حضانت فرزندان مشترک و نحوه ملاقات آنها، و سایر امور مربوطه، درگواهی عدم امکان سازش، قید می‌شود.

پس ازصدور گواهی عدم امکان سازش و قطعیت آن، ظرف سه ماه باید این گواهی جهت اجرای صیغه طلاق، به دفتر رسمی طلاق، ارائه شود و ثبت طلاق نیز باید ظرف سه ماه از تاریخ تقدیم گواهی، انجام شود.

اگر زوجه حاضر به حضور در دفتر طلاق و اجرای صیغه طلاق نشود، سردفتر، مراتب را به طرفین ابلاغ می‌کند که ظرف یکهفته از تاریخ ابلاغ، در دفتر طلاق حضور یابند و نسبت به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام نمایند.

در صورت عدم حضور زوجه، زوج راسا و یا توسط وکیل، طلاق را جاری نموده ومراتب توسط سردفتر به اطلاع زوجه خواهد رسید.

مزایای داشتن وکیل در پرونده طلاق به درخواست مرد

داشتن وکیل متخصص درهرامری از امورحقوقی، باعث سرعت بخشیدن درروند انجام کار وجلوگیری ازاتلاف وقت و هزینه رادرپی دارد. همراهی وکیل متخصص طلاق به درخواست مرد، جنبه های مثبتی دارد که به آنها می پردازیم:

تنظیم صحیح دادخواست و لوایح حقوقی وتشخیص مرجع صالح جهت رسیدگی به درخواست طلاق مرد

تسریع در روند تکمیل پرونده و تعیین وقت رسیدگی

عدم نیاز به حضور موکل، درهیچ یک ازمراحل رسیدگی

اجرای رای طلاق، بدون نیاز به حضور مرد

موسسه حقوقی وکیل برتر با گروه وکلای رسمی متشکل از وکلای پایه یک دادگستری، کارشناسان رسمی دادگستری، قضات بازنشسته و اساتید برتر حقوق در ایران، آماده پذیرش کلیه دعاوی عزیزان در پرونده های خانواده، کیفری، حقوقی می باشد.

موسسه حقوقی وکیل برتر آماده ارائه خدمات حقوفی به شما بازدیدکنندگان محترم می باشد. از جمله این خدمات می توان به وکیل ملکی ، وکیل مهریه می باشد و از دیگر خدمان موسسه این است که سعی بر این دارد با توجه به اینکه شما کاربران محترم به برخی از صفحات داخلی سایت بر می خورید و ممکن است به صفحات اصلی مثل وکیل پایه یک ، وکیل پایه یک دادگستری ، وکیل دادگستری ، مشاوره حقوقی ، رابطه نامشروع زن ، شماره تلفن وکیل که بیشترین بازدید ها را دارند برخورد نکنید ما این لینکها را برای دسترسی آسانتر شما داخل صفحات سایت قرار دادیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *