ماه: بهمن 1398

سهم الارث هر فرد و میزان آن

ورثه به خویشاوندان دور و نزدیکی گفته می‌شود که طبق تقسیم بندی قانون در طبقات مختلف اند و به هنگام مرگ فرد از او ارث می برندکه میزان سهم الارث…

کارت بازرگانی و کاربرد آن

کارت بازرگانی و کاربرد آن اخذ کارت بازرگانی ضرورتی برای انجام تجارت های خارجی است. بنابراین افرادی که قصد انجام تجارت با خارج از کشور را دارند. باید در ابتدا…

بیمه زنان غیر شاغل

چکیده تامین آینده و پس‌ اندازِ‌قابل اتکا برای زنان خانه‌داری که شاغل نیستند، از مهم‌ترین دغدغه‌هاست. در راستای رفع این دغدغه، سازمان تامین اجتماعی «بیمه زنان خانه‌دار» را برای این…

توقیف اموال برای مهریه

زوجه می تواند برای مطالبه مهریه به دایره اجرای ثبت اسناد رسمی مراجعه کرده و تقاضای توقیف اموال همسرش را بنماید و چنانچه زوج مالی نداشته باشد زوجه می تواند…

داوری در دعاوی خانوادگی

طبق قانون حمایت از خانواده داوران باید دارای 3 ویيگی باشند،1-خویشاوندان متاهل آنان باشد. 2-دارای حداقل30سال سن باشند. 3-آشنا به مسائل شرعی، خانوادگی و اجتماعی باشند.