ماه: بهمن 1398

موانع ارث

موانع ارث موانع ارث و انواع آن ماجرای اختلافات خانوادگی بر سر ارث و میراث را تقریباً همه ما شنیده ایم و می توان مثال هایی از اختلافات خانوادگی در…

اخذ کارت بازرگانی و مراحل آن

کارت بازرگانی( Business License) کارت بازرگانی(Business License ) مجوزی است که به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص می یابد تا دارنده به فعالیت های تجاری در سطح خارجی از جمله به…

وصیت بیش از ثلث ترکه

اینکه شخص تا چه میزان از اموالش را می تواند وصیت نماید امری است که عدم توجه به آن سبب بروز اختلافات بسیاری می شود. بنابراین برای آن محدودیت هایی…

طلاق قضایی و انواع آن

در شرایطی که ادامه زندگی مشترک برای زن غیر قابل تحمل باشد و شوهر طلاق را نپذیرد و از این حق قانونی خود سوء استفاده کند تا از این طریق…

ترکه بدون وارث

«ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می‌کند. به اموالی که بعد از فوت شخص به بازماندگان و وارثان او تعلق می‌گیرد ارث می‌گویند. بر اساس…

ترک انفاق و آثار آن

  ترک انفاق   طبیعتا یکی از الزامات زندگی اجتماعی و گروهی این است که وظایف و حقوقی را که هم برای آن متصور شده است بپذیریم زیرا این وظایف…