ثبت طرح صنعتی و مراحل آن

ثبت طرح صنعتی و مراحل آن ثبت طرح صنعتی و مراحل آن از اهمیت زیادی در حوزه صنعت ،تجارت و تحقیقات صنعتی برخوردار است. وقتی…

ادامه ثبت طرح صنعتی و مراحل آن

مهریه زن بعد از فوت شوهر

مهریه زن از ترکه شوهر مهریه زن و نحوه پرداخت آن پس از فوت شوهر از جمله موضوعات مطرح در حوزه حقوق خانواده می باشد.…

ادامه مهریه زن بعد از فوت شوهر

ارث جنین

جنین هم ارث می برد!
جنین اگر تنها به اندازه یک نفس در این دنیا زندگی کند ارث می برد!
جنین در صورتی که نطفه او در زمان حیات متوفی منعقد شده باشد و زنده متولد شود از متوفی ارث می برد.

ادامه ارث جنین

وکیل برای ثبت اختراع و مراحل آن

ثبت اختراع و مراحل آن   واژه اختراع بسیار هیجان انگیز است و وقتی نام آن را می شنویم قطعا به وجد می آییم. اینکه…

ادامه وکیل برای ثبت اختراع و مراحل آن

حکم تخلیه منزل را چگونه بگیریم؟

تخلیه خانه ای که اجاره داده ایم همواره برای ما دغدغه است. در مواردی که خواهان تخلیه ملک توسط مستاجر هستیم می توانیم از راه های مختلفی از جمله درخواست صدور اجرائیه ثبت، درخواست صدور دستور تخلیه، گرفتن حکم تخلیه از دادگاه یا شورای حل اختلاف اقدام نماییم. این کار مستلزم رعایت نکاتی است که در این مقاله به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

ادامه حکم تخلیه منزل را چگونه بگیریم؟