حقوق آثار فرهنگی هنری و ادبی

حق مولف یا کپی رایت و یا مالکیت ادبی و هنری،حق پدید آورنده آثار ادبی ،هنری و علمی در نامیده شدن اثر به نام او و نیز حق انحصاری وی در تکثیر ، تولید،عرضه،اجرا و بهره برداری از اثر خود است. مالکیت ادبی و هنری شامل دو بخش است

ادامه حقوق آثار فرهنگی هنری و ادبی

مسائل حقوقی مربوط به هنرمندان

اختلافات بین اعضاء تشکل‌های صنفی خانه تئاتر و یا افرادی که در جامعه تئاتری ایران فعالیت دارند، بر مبنای اساسنامه خانه تئاتر در خصوص مسائل حقوقی – صنفی و قراردادهای فی مابین اعضاء انجمن‌های صنفی خانه تئاتر و دیگر قراردادهای خارج از این مجموعه

ادامه مسائل حقوقی مربوط به هنرمندان

مسائل حقوقی اختراع

باید دانست که بر اساس قانون اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد

ادامه مسائل حقوقی اختراع

حقوق اجتماعی فرهنگی

حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حقوق بشر اقتصادی‌اجتماعی، مانند حق آموزش، حق مسکن، حق استاندارد زندگی کافی، حق بر سلامتی و حق علم و فرهنگ هستند. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در میثاق‌های بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشر به رسمیت شناخته شده

ادامه حقوق اجتماعی فرهنگی

حقوق دانشجویی در قانون اساسی

منشور حقوق دانشجویی بر اساس قانون اساسی ،و مجموعه قوانین ،دستورالعمل ها و شیوه نامه های اجرایی مصوب دانشگاهی تهیه شده و در تدوین ان تلاش برآن بوده زیست جهان دانشجویی مد نظر قرار گیرد.

ادامه حقوق دانشجویی در قانون اساسی

برگزاری سمینارها و همایش ها

برگزاری همایش ها و نشست های علمی و آموزشی در رشد و اعتلای فرهنگ جامعه نقشی بی بدیل دارند.اما قبل از هرگونه برنامه ریزی باید این را در نظر داشت که هدف از این همایش و نوع همایش چیست . همایش میتواند بنیادی،کاربردی ،و یا توسعه ای باشد .

ادامه برگزاری سمینارها و همایش ها

اجرا کنندگان آثار ادبی و هنری

اجرا کنندگان آثار ادبی و هنری (ازجمله بازیگران و خوانندگان)، مانند هر مالک فکری دیگری حق بهره‌برداری از اجرای هنری خود را دارند. آنها می‌توانند شخصاً از این حق بهره‌برداری کنند یا از طریق قرارداد، اجازه بهره‌برداری آن را به دیگری اعطا نمایند یا اساساً حقوق خود را به دیگری انتقال دهند. قراردادهای مذکور معمولاً با مسائل حقوقی مانند مشخص نبودن ماهیت عقد، موضوع انتقال حقوق اجراکننده به تولیدکنندگان و قید مباشرت اجراکننده روبرو هستند

ادامه اجرا کنندگان آثار ادبی و هنری