تعریف ارث چیست

مجموعه قوانین انتقال ارث در جوامع مختلف متفاوت و در طول زمان تغییرات بسیاری کرده است بعد از اینکه شخص فوت میکند ممکن است ماترکی (مال و اموالی) داشته باشد که وراث ایشان بعد از گرفتن گواهی انحصار وراثت میتوانند آن ماترک را بین خود تقسیم کنند.

ادامه تعریف ارث چیست

انواع وصیت چیست؟

همه افراد در طول مدتی که در قید حیات هستند این امکان را دارند که در اموال و دارایی های خود هرگونه تصرفی را که بخواهند انجام بدهند

ادامه انواع وصیت چیست؟

انواع مهریه چیست؟

ازدواج یک امر غیر مالی است اما آثار و حقوق مالی بسیاری را در پی دارد. مهریه یکی از حقوق مالی است که در پی ازدواج برای زن به وجود می آید و مرد تکلیف به پرداخت آن دارد.
اما برخلاف تصور مهریه انواع مختلفی دارد که لازم است قبل از ازدواج اطلاعاتی در رابطه با آن داشته باشیم. از انواع مهریه می توان به مهرالمسمی، مهرالمثل، مهر المتعه و… اشاره کرد.

ادامه انواع مهریه چیست؟

انواع طلاق چیست؟

برای جدایی و اتمام زندگی مشترک قانون طلاق را پیش بینی نموده است. اما باید دانست که طلاق طبق قانون مدنی ایران انواع مختلفی دارد که هریک از آنها واجد آثار متفاوتی است. در واقع هر یک از انواع طلاق حقوق و تکالیف متفاوتی را برای طرفین ایجاد می کند. از سوی دیگر روش وقوع هریک از آنها نیز متفاوت است و روند متفاوتی را در دادگاه ها می طلبد. در مطلب پیش رو به بررسی انواع طلاق و آثار هریک خواهیم پرداخت.

ادامه انواع طلاق چیست؟

اجرت المثل ایام زوجیت

اگر کسي از مال ديگري منتفع گردد و عين مال باقي باشد و براي مدتي که منتفع شده، بين طرفين مال الاجاره اي معين نشده باشد، آنچه بابت اجرت منافع استيفا شده بايد به صاحب مال مزبور بدهد، اجرت المثل ناميده مي شود

ادامه اجرت المثل ایام زوجیت