دسته: بازرگانی

اخذ کارت بازرگانی و مراحل آن

کارت بازرگانی( Business License) کارت بازرگانی(Business License )  مجوزی است که به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص  می یابد تا دارنده به فعالیت های  تجاری در سطح خارجی از جمله به…

کارت بازرگانی و کاربرد آن

کارت بازرگانی و کاربرد آن اخذ کارت بازرگانی ضرورتی برای انجام تجارت های خارجی است. بنابراین افرادی که قصد انجام تجارت با خارج از کشور را دارند. باید در ابتدا…

مراحل ترخیص کالا

انجام تشریفات ترخیص کالاهای وارداتی و همچنین صدور کالا از کشور براساس قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرائی آن منوط به تنظیم اظهار نامه گمرکی و تسلیم آن به…

انواع قراردادهای بازرگانی

انواع قراردادهای بازرگانی • اقدام یا مشارکت در حمل و نقل از طرق آب، خاک و هوا • فعالیت‌های دلالی و کمسیون کاری و تصدی فعالیت‌های ارائه خدمات نظیر بنگاه‌های…

تخلفات و جرایم گمرکی

هرنوع اظهار خلاف واقع دراظهارنامه تسلیمی به گمرک، که متضمن زیان مالی دولت باشد و درجریان انجام تشریفات گمرکی پیش از خروج کالا از گمرک کشف شود و مستلزم دریافت…

مجازات و استانداردهای واردات

کالای وارداتی به دو دسته کالای مشمول مقررات استاندارد اجباری و کالای غیر مشمول تقسیم بندی می شوند.جهت ترخیص کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری از کلیه گمرکات کشور ارائه گواهی…