اخذ کارت بازرگانی و مراحل آن

کارت بازرگانی( Business License) کارت بازرگانی(Business License ) مجوزی است که به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص می یابد تا دارنده به فعالیت های تجاری در…

ادامه اخذ کارت بازرگانی و مراحل آن

تخلفات و جرایم گمرکی

هرنوع اظهار خلاف واقع دراظهارنامه تسلیمی به گمرک، که متضمن زیان مالی دولت باشد و درجریان انجام تشریفات گمرکی پیش از خروج کالا از گمرک کشف شود و مستلزم دریافت تفاوت حقوقو گمرکی ، سود بازرگانی ، هزنیه های گمرکی و عوارض باشد برحسب مورد جریمه مالی به شرح زیر دریافت می شود.

ادامه تخلفات و جرایم گمرکی

مجازات و استانداردهای واردات

کالای وارداتی به دو دسته کالای مشمول مقررات استاندارد اجباری و کالای غیر مشمول تقسیم بندی می شوند.جهت ترخیص کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری از کلیه گمرکات کشور ارائه گواهی بازرسی ضروری می باشد.جهت صدور این گواهی باید کالای وارداتی مورد بازرسی قرار گیرد که به دو روش زیر قابل انجام است.

ادامه مجازات و استانداردهای واردات