قبت برند

ثبت برند چیست

ثبت برند  ثبت برند یک فرآیند حقوقی است که به کسب و کارها اجازه می‌دهد تا علامت‌های تجاری خود را در یک کشور مشخص ثبت کنند. این کار به شما…

تغییر نام و نام خانوادگی

تغییر نام و نام خانوادگی

چرا بعضی از افراد نام و نام خانوادگی خود را تغییر می دهند؟ افراد ممکن است برای دلایل مختلف نام و نام خانوادگی خود را عوض کنند. برخی از این…

وکیل مهریه تا 110 سکه

وکیل مهریه تا 110 سکه

وکیل مهریه تا 110 سکه:برطبق تعریفی که دکتر جعفری لنگرودی از مهریه ارائه داده اند، مهریه عبارت است از: مال معینی که زوج به زوجه از راه های متعارف به…

طلاق

طلاق و انواع طلاق

طلاق طلاق، یکی از راه های پایان زندگی مشترک است. در قانون مدنی،موادی، به این موضوع که طلاق چیست و چند نوع طلاق داریم، اختصاص یافته است. انواع طلاق، براساس…

image

همه چیز درباره نفقه زوجه

نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم…

image

طلاق غیابی

اگر دادخواستی علیه شخصی داده شود و خوانده (یعنی کسی که علیه او خواسته مطرح شده است) ابلاغیه وقت رسیدگی دادگاه را به شخصه تحویل نگرفته باشد و به تعبیر…