دسته: داوری

داوری در دعاوی خانوادگی

طبق قانون حمایت از خانواده داوران باید دارای 3 ویيگی باشند،1-خویشاوندان متاهل آنان باشد. 2-دارای حداقل30سال سن باشند. 3-آشنا به مسائل شرعی، خانوادگی و اجتماعی باشند.

داوری در طلاق

دادگاه ها برای تمام انواع طلاق، شرط داوری را برای صدور رأی طلاق قرار می دهد. به این معنی که زوج و زوجه دو نفر از بستگان خود را جهت…

داوری در قراردادهای تجاری بین‌ المللی

داوری در قراردادهای تجاری رسیدگی به داوری و اختلافات، معمولاً توسط دادگاه‌ها انجام می‌شود. این موضوع می‌تواند از سوی اشخاصی که طرفین اختلاف در مورد آن‌ها و رأیشان، تراضی نموده‌اند،…

داوری در قراردادها و دعاوی داخلی

داوری در قراردادها و دعاوی داخلی تعامل در جامعه ی امروزی نیازمند انعقاد قراردادهای متفاوت در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و غیره می‌باشد. قراردادها اصولاً طرفین را ملزم…