اخذ کارت بازرگانی و مراحل آن

کارت بازرگانی( Business License) کارت بازرگانی(Business License ) مجوزی است که به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص می یابد تا دارنده به فعالیت های تجاری در…

ادامه اخذ کارت بازرگانی و مراحل آن