نفقه زوجه چیست؟ نحوه پرداخت نفقه به چه صورت است؟

پرداخت نفقه نفقه زوجه در قانون مدنی براساس ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی، شوهر باید نفقه زن را پرداخت کند و براساس ماده اصلاحی ۱۳۸۱ قانون…

ادامه نفقه زوجه چیست؟ نحوه پرداخت نفقه به چه صورت است؟