انواع طلاق چیست؟

برای جدایی و اتمام زندگی مشترک قانون طلاق را پیش بینی نموده است. اما باید دانست که طلاق طبق قانون مدنی ایران انواع مختلفی دارد که هریک از آنها واجد آثار متفاوتی است. در واقع هر یک از انواع طلاق حقوق و تکالیف متفاوتی را برای طرفین ایجاد می کند. از سوی دیگر روش وقوع هریک از آنها نیز متفاوت است و روند متفاوتی را در دادگاه ها می طلبد. در مطلب پیش رو به بررسی انواع طلاق و آثار هریک خواهیم پرداخت.

ادامه انواع طلاق چیست؟