برچسب: عسر و حرج

طلاق به در خواست زن ( زوجه)

طلاق به در خواست زن ( زوجه) زن، در قانون مدنی ایران و قانون حمایت خانواده، فقط در موارد محدودی حق طلاق دارد. تقاضای طلاق زن، نیاز به اثبات شرایط…