ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی و نحوه اعتراض به آن

بدهی مالیاتی ممکن است باعث ممنوع الخروج شدن فرد شود. ممنوع الخروجی به حالتی اطلاق می شود که فرد به دلیل صدور حکم ممنوع الخروجی توسط مراجع ذی صلاح امکان خروج از کسور را ندارد. این امر بسیار متداول است. از مهم ترین دلایل ممنوع الخروجی بدهی مالیاتی افراد است. در این مقاله به شرایط ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی و نحوه رفع آنها خواهیم پرداخت.

ادامه ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی و نحوه اعتراض به آن