انواع مهریه چیست؟

ازدواج یک امر غیر مالی است اما آثار و حقوق مالی بسیاری را در پی دارد. مهریه یکی از حقوق مالی است که در پی ازدواج برای زن به وجود می آید و مرد تکلیف به پرداخت آن دارد.
اما برخلاف تصور مهریه انواع مختلفی دارد که لازم است قبل از ازدواج اطلاعاتی در رابطه با آن داشته باشیم. از انواع مهریه می توان به مهرالمسمی، مهرالمثل، مهر المتعه و… اشاره کرد.

ادامه انواع مهریه چیست؟