وکیل مهریه

وکیل مهریه مهریه مالی است که مرد همزمان با انعقاد نکاح در سند رسمی ازدواج متعهد می شود به همسر خود بپردازد. مهریه باید چیزی…

ادامه وکیل مهریه