وکیل کیفری

وکیل امور کیفری   وکیل کیفری شخصی است که در حوزه دعاوی کیفری از جمله قتل، ضرب و حرج، خیانت در امانت، کلاهبرداری، انتقال مال…

ادامه وکیل کیفری