جذب منابع انسانی

فعالیت های مرتبط با منابع انسانی گستره وسیعی دارند از مباحث رفتاری ،سازمانی و مشاوره ای گرفته تا راه حل های مدیریتی و گاهی حتی مالی ،اما به صورت عام وظایف مدیریت منابع انسانی را می توان در دسته های ذیل طبقه بندی نمود:

 

سازماندهی
جذب منابع انسانی
توسعه منابع انسانی
مدیریت پاداش
روابط کارکنان
امور اداری و استخدام کارکنان

در این میان فرآیند جذب منابع انسانی شامل موارد ذیل است

برنامه ریزی
کارمند یابی
انتخاب
استخدام

انواع روش های استخدام سازمان ها

استخدام از داخل سازمان و استخدام از خارج سازمان

در استخدام از داخل سازمان ،از منابع اطلاعاتی موجود درون سازمان استفاده می شود کهاز جمله مزایای آن کاهش هزینه های استخدام و افزایش روحیه و انگیزه ی کارکنان و هم چنین افزایش سرعت در پر کردن پست های خالی سازمان می باشد.. اما در شرایطی که نیروی کار مورد نیاز  را نتوان از میان کارکنان داخلی انتخاب کرد ،ناچار به استفاده از نیروی کار خارج از سازمان میشویم .

مزایای استفاده از نیروهای خارج از سازمان در سازمان ها

امکان جستجوی نیروی کار مورد نظر در میان متقاضیان بیشتر
– ورود ایده های جدید به سازمان
– به حداقل رساندن امکان بروز اصل پیتر
– کاهش درگیری های داخل سازمان

انواع رزومه

انواع رزومه ای که متقاضیان میتوانند با توجه به ترتیب قرار دادن اطلاعات در ان به صورت زیر طبقه بندی شوند :
performance resume.1
functional resume.2
targeted resume.3
alternative resume.4

نحوه ی قرار گرفتن اطلاعات در رزومه ی عملکردی

1.جزئیات مشخصات فردی شامل نام ،ادرس،تلفن
2.جزئیات شناسنامه ای یا هذف شغلی
3.مسیر و کار راهه شغلی
4.تحصیلات
5. علائق حرفه ای
6.مراجع تایید کننده

زمانی افراد از رزومه عملکردی استفاده میکنند که بخواهند در زمینه ی شغلی قبلی خود فعالیت کنند ،شغل های قبلی و یا شرکت قبلی که در آن مشغول بودهاند بسیار شناخته شده و معتبر باشد و ارتقا شغلی آن ها در مدت سابقه شغلی مشهود باشد.

نحوه قرار گرفتن عناصر رزومه در رزومه های وظیفه ای

جزئیات  مشخصات فردی شامل نام ،ادرس،تلفن
اهداف مسیر و کار راهه شغلی
تجربیات حرفه ای
سوابق کاری
علائق حرفه ای
مدارک تحصیلی اکادمیک
جوایز
دوره های گذرانده شده

 

وکیل برتر

به ما رای دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *