حقوق مولفین

ماده 1- از نظر این قانون به مولف و مصنف و هنرمند و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می اید بدون در نظر گرفتن طریقه یا که در بیان و یا ایجاد ان به کار رفته اثر اطلاق می شود.

ماده 2- اثرهای مورد حمایت این قانون به شرح زیر است:
1.کتاب و رساله و جزوه و نمایش نامه و هر نوشته دیگرعلمی و فنی و ادبی و هنری .
2.شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
3.اثر سمعی و بصری به منظور اجرا در صحنه های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
4.اثر موسیقی که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
5.نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری و نوشته ها و خط های تزئینی و اثر تجسمی که به هر طریق و روش به صورت ساده یا ترکیبی به وجود آمده باشد.
6.هرگونه پیکره یا مجسمه .
7.اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان.
8.اثر عکاسی که با روش ابتکاری و ابداع پدید آمده باشد.
9.اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم.
10.اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه (فولکلور) یا میراث فرهنگی و هنر ملی پدید آمده باشد.
11.اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد.
12.هر گونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده در این فصل پدید امده باشد.

حقوق پدید آورنده

ماده 3- حقوق پدید آورنده شامل حق انصاری نشر و پخش و عرصه و اجرای اثر و حقوق بهره برداری مادی و معنوی از نام و اثر اوست.
ماده 4- حقوق معنوی پدید آورنده مورد حمایت این قانون می تواند استفاده از حقوق مادی خود را در کلیه موارد از جمله موارد زیر به غیر واگذار کند:
1.تهیه فیلم های سینمایی و تلویزیونی مانند ان .
2.نمایش صحنه ای مانند تئاتر و باله و نمایش های دیگر.
3.ضبط تصویری یا صوتی اثر .
4.پخش از رادیو و تلویزیون.
5.ترجمه و ثکثیر اثر از راه نقاشی و عکاسی و گراور و قالب ریزی و مانند ان.
6.استفاده از اثر در کارهای علمی و ادبی و هنری و تبلیغاتی.
7.به کار بردن اثردر فراهم کردن یا پدید اوردن اثرهای دیگری که درماده دوم این قانون درج شده است.

ماده 6. اثری که با همکاری دو یا چند پدید آورنده به وجود امده باشد ولی کار یکایک ان ها متمایز نباشد اثر مشترک نامیده میشود و حقوق ناشی از ان حق مشاع پدیداورندگان است.

ماده 7- نقل از اثرهایی که انتشار یافته است و استناد به ان ها به مقاصد علمی و فنی و اموزشی و تربیتی و به صورت انتقاد و تقریظ با ذکر ماخذ در حدود متعارف مجاز است.

تبصره:ذکر ماخذ در مورد جزوه هایی که برای تدریس در موسسات آموزشی توسط معلمان آنها تهیه و تکثیر میشود الزامی نیست مشروط به اینکه جنبه انتفاعی نداشته باشد.

ماده 8- کتابخانه های عمومی و موسسات جمع اوری نشریات و موسسات علمی و آموزشی که به صورت غیر انتفاعی فعالیت میکنند میتوانند طبق ایین نامه ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید از اثرهای مورد حمایت این قانون از طریق عکسبرداری یا طرق مشابه آن به میزان مورد نیاز و متناسب با فعالیت خود نسخه برداری کنند.

ماده 9- وزارت اطلاعات می تواند اثاری را که قبل از تصویب این قانون پخش کرده و یا انتشار داده است پس از انتشار این قانون نیز کماکان مورد استفاده قرار دهد.

ماده 10- وزارت آموزش و پرورش میتواند کتاب های درسی را که قبل از تصویب این قانون به موجب قانون کتاب های درسی چاپ و منتر کرده است کماکان مورد استفاده قرار دهد.

ماده 11- نسخه برداری از اثرهای مورد حمایت این قانون ،مذکور در بند 1از ماده 2 و ضبط برنامه های رادیویی و تلویزیونی فقط در صورتی که برای استفاده شخصی و غیر انتفاعی باشد مجاز است .

مدت حمایت از حق پدید آورنده و حمایت های قانونی دیگر

ماده 12- مدت استفاده از حقوق مادی پدید آورنده موضوع این قانون که به موجب وصایت یا وراثت منتقل میشود از تاریخ مرگ پدید اورنده سی سال است و اگر وارثی وجود نداشته باشد یا بر اثر وصایت به کسی منتقل نشده باشد برای همان مدت به منظور استفاده عمومی در اختیار وزارت فرهنگ و هنر قرار خواهد گرفت.

ماده 13- حقوق مادی اثرهایی که در نتیجه سفارش پدید می آید تا سی سال از تاریخ پدید آمدن متعلق به سفارش دهنده مگر آن که برای مدت کمتر یا ترتیب محدود تری توافق شده باشد .

ماده 14- انتقال گیرنده حق پدید آورنده میتواند تا سی سال بعد از واگذاری از این حق استفاده کند مگر اینکه برای مدت کمتر توافق شده باشد.

ماده 15- در مورد موارد 13 و 14 پس از انقضای مدت های مندرج در آن موارد استفاده از حق مذکور در صورت حیات پدید اورنده متعلق به خود او و در غیر این صورت تابع ترتیب مقرر در ماده 12 خواهد بود .

ماده 16-در موارد زیر حقوق مادی پدید اورنده از تاریخ نشر یا عرضه به مدت سی سال مورد حمایت این قانون خواهد بود.

ماده 17- نام و عنوان و نشان ویژه ای که معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچکس نمیتواند آن ها را برای اثر دیگری از همان نوع یا مانند ان به ترتیبی که القا شبهه کند به کار برد.

ماده 19- هرگونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدید آورنده ممنوع است.

ماده 20- چاپخانه ها و بنگاه های ضبط صوت و کارگاه ها و اشخاصی که یه چاپ یا نشر یا پخش اثرهای مورد حمایت این قانون می پردازند باید شماره دفعات چاپ و تعداد نسخه کتاب یل ضبط یا تکثیر و شماره مسلسل روی صفحه موسیقی و صدا را بر تمام نسخه هایی که پخش میشود با ذکر تاریخ و نام چاپخانه یا بنگاه و کارگاه مربوط به حسب مورد درج نمایند.

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *