طلاق قضایی و انواع آن

طلاق قضایی

طلاق قضایی و انواع آن

یکی از مرسوم ترین و متداول ترین دعاوی که امروزه در دادگاه ها مطرح می‌شود دعوای طلاق است. طلاق در لغت به معنای رها کردن یا رها شدن آمده است. و در عالم حقوق نیز به عنوان ابزار جدایی زن و شوهر از یکدیگر مطرح می‌شود که با رخ دادن آن تمام حقوق و تکالیفی که زوجین در مقابل هم و یا نسبت به هم دارا شده اند از بین می‌رود.

 

جهت استفاده از وکیل طلاق روی لینک مربوطه کلیک کنید

 

درست است که طلاق در دین اسلام به عنوان یک امر مذموم و نکوهیده مطرح شده است ولی در واقعیت و در برخی از مواقع چاره ای جز جدایی و طلاق وجود ندارد و نه تنها مذموم نیست بلکه درجهت آرامش و مصالح طرفین نیز می باشد.

بنابراین در همین راستا و به دلیل اهمیتی که طلاق دارد قانون‌گذار و نیز با هدف برقراری نظم اجتماعی برای آن قواعد و مقرراتی وضع کرده است.

یکی از انواع طلاق، طلاق قضایی می‌باشد. ما در این نوشتار قصد داریم، ضمن بررسی مفهوم طلاق قضایی شما را با انواع آن نیز آشنا کنیم.

طلاق قضایی چیست؟

با توجه به قوانین و مقرراتی که درحوزه حقوق خانواده وجود دارد، طلاق شرعاً و قانوناً در اختیار مرد است. چنانکه ماده 1132قانون مدنی مقرر می دارد:

« مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید».

با این فرض که اسلام و قانون، طلاق را به اراده و خواست زن ندانسته ممکن است این سوال مطرح شود که آیا به طور کلی راه طلاق به روی زن بسته است؟ در شرایطی که شوهر از آن خودداری کند و همچنین ادامه زندگی مشترک به دلایل زیادی برای زن غیر قابل تحمل باشد آیا اینجا زن محکوم به ساختن و سوختن است یا راه هایی برای رهایی او در نظر گرفته شده است؟

در پاسخ باید گفت: در شرایطی که ادامه زندگی مشترک برای زن غیر قابل تحمل باشد و شوهر طلاق را نپذیرد و از این حق قانونی خود سوء استفاده کند تا از این طریق در حق زن اجحاف و کوتاهی شود، زن اجازه دارد که از حاکم (قاضی)درخواست طلاق کند حاکم نیز مرد را به طلاق مجبور خواهد کرد و اگر شوهر خودداری کرد خود حاکم زن را طلاق خواهد داد که به این نوع طلاق، طلاق قضایی یا طلاق به حکم دادگاه هم گفته می شود.

 

بنابراین هر چند طلاق از حقوق خانوادگی است که به مرد داده شده است ولی هرگاه مرد از این حق سوء استفاده کند و از این طریق زن را تحت فشار قرار دهد و زندگی را برای او مشکل سازد زن می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و تقاضای طلاق نماید.

 

بنابراین طلاق قضایی طلاقی می باشد که در آن شوهر با جدایی و متارکه موافق نیست و یا اصلاً حضور ندارد و در واقع به یکی از دلایلی که در قانون مطرح شده است دادگاه او را مجبور به طلاق می کند.

یعنی در طلاق قضایی زن می تواند تحت شرایط خاصی که در ادامه به آن می‌پردازیم از دادگاه تقاضای طلاق کند. مثل شرایط خاصی که اتفاق می‌افتد از قبیل غیبت زوج، ترک خانه و خانواده توسط زوج، عسر و حرج و موارد دیگر و قانون این امکان را به او می‌دهد که از دادگاه تقاضای طلاق کند. به این طلاق در اصطلاح طلاق قضایی می گویند.

انواع طلاق قضایی و شرایط آن

طلاق قضایی بر اساس قوانین و مقررات به سه مورد تقسیم می شود:

1-استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام وی به انفاق

در ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی چنین آمده است:

« در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را ،اجبار به طلاق نماید ،همچنین است درصورت عجز شوهر از دادن نفقه.»

در این ماده دو مسئله قابل بررسی است. اول استنکاف شوهر از دادن نفقه یا ترک انفاق و دوم عجز شوهر از پرداخت نفقه.

بدین معنی که تامین هزینه خانواده از وظایف مرد است. نفقه باید با جایگاه اجتماعی زن و امکانات شوهر متناسب باشد. و نمی‌توان برای آن اندازه معینی در نظر گرفت.

حال اگر شرایط پرداخت نفقه فراهم بود و مانعی برای عدم پرداخت وجود نداشت .یعنی زن تمکین کرد ولی شوهر از پرداخت نفقه خودداری کرد. حاکم(قاضی)می تواند بین آن دو جدایی بیاندازد و طلاق زن را بگیرد. در مورد عجز شوهر از پرداخت نفقه هم باید گفت که منظور از عجز ناتوانی شوهر، پس از عقد نکاح و ازدواج است.

2- مفقود الاثر بودن شوهر

ماده 1029قانون مدنی مقرر می دارد:

«هرگاه شخصی چهار سال تمام را غایب مفقود الاثر باشد زن او می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. غایب مفقودالاثر کسی است که مدتی نسبتاً طولانی از غیبتش گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.»

دادگاه هنگامی می تواند حکم طلاق صادر کند که پس از دریافت درخواست طلاق از سوی زن، در یکی از جراید و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه آگهی کند.

و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نماید که اگر خبری دارند به اطلاع دادگاه برسانند هر گاه یک سال از تاریخ نشر نخستین آگهی بگذرد و حیات غایب ثابت نشود دادگاه حکم طلاق را صادر می کند.

زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده وفات نگه دارد. علت این اقدام هم این است که اگر در ایام عده، این علت مرتفع گردد، یعنی شوهر حاضر شود برای او فرصت رجوع فراهم شود.

مدت عده وفات هم چهارماه و ده روز می باشد.

3- عسر و حرج

عسر و حرج در صورتی باعث طلاق قضایی می شود که برای دادگاه احراز شود ادامه زندگی برای زن باعث مشقت وسختی او خواهد بود. مثلا اینکه شوهر اعتیاد به مواد مخدر دارد وهمه وسایل زندگی را به فروش رسانده یا از مواد توهم زا استفاده می کند و از این طریق جان همسر وفرزندانش در خطر است وممکن است به خاطر توهماتش به آن ها آسیبی برساند .

دراین صورت، حاکم می تواند با درخواست زن و بدون توجه به خواسته مرد ،حکم طلاق زوجه را صادر کند.

منظور از عسرو حرج نیز مثل این است که مرد در حبس ابد به سر ببرد یا اینکه زن وفرزندش را مورد ضرب وشتم قرار داده باشد ومواردی مشابه که باعث آزار زن می شود .

در کل این قاضی است که تشخیص می دهد، زن در عسر وحرج به سر برده است یا خیر.

 

عسر و حرج به واسطه اقدامات زوجه

نکته قابل توجه این است که اگر عسر و حرج ناشی از اقدامات خود زوجه باشد مجوز طلاق نیست، مثل اینکه زوجه باکره از حق حبس خود استفاده کند و مهریه اش را از مرد مطالبه کند و تا زمانی که مهریه را به طور کامل وصول نکرده از تمکین هم خودداری کند.

همچنین برای گرفتن طلاق توافقی نیز این مقاله را مطالعه فرمایید. بهترین وکیل برای طلاق را برای شما معرفی میکنیم

اینجا هر چند ممکن است سالیان زیادی طول بکشد و وضعیت سخت و غیرقابل تحملی پیش بیاید اما از آنجایی که ناشی از اقدام خود زن است، نمی تواند دلیلی برای طلاق قضایی، و طلاق به درخواست زن باشد.

همان‌طور که دیدیم ارزش و اهمیت کانون خانواده در قوانین به حدی است که حاکم (قاضی) موظف به دفاع از حقوق همسران است. و بقا،یا انحلال این کانون مقدس صرفاً در انحصار مردان نیست به گونه‌ای که هرگاه زوج سبب وارد آوردن لطمه به حقوق همسر شود حاکم می تواند زن را طلاق دهد.

از انجایی که طرح دعوای طلاق و پیگیری مراحل دادرسی وقضایی در دادگاه ها حوصله زیادی می طلبد و از طرفی نیازمند دانش و تخصص حقوقی می باشد موسسه حقوقی وکیل برتر با در اختیار داشتن وکلای مجرب، مشاور حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری،می تواند شما را در احقاق حق در این زمینه و تعقیب دعوای حقوقی یاری کند.

 

همچنین یکی دیگر از خدماتی که به تازگی به مجموعه اضافه شده خدمات ثبت شرکت می باشد. اگر نیاز به وکیل مجرب و حرفه ای در زمینه انواع ثبت شرکت دارید با ما تماس بگیرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *