آثار مورد حمایت قانون

1.کتاب و رساله و جزوه و هر نوشته دیگر علمی و فنی.
2.شعر و ترانه و سرود که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط شده باشد.
3.اثر سمعی و بصری به منظور اجرا در صحنه های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو و تلویزیون.
4.اثر موسیقی که به هر ترتیب و روش نوشته و ضبط شده باشد.
5.هرگونه پیکره
6.اثر معماری از قبیل نقشه ساختمان.
7.اثر عکاسی که با روش ابتکاری پدید امده باشد.
8.اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه پدید امده باشد.
9.اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد.
10.هرگونه اثر مبتکرانه دیگر که ا ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده در این فصل پدید امده باشد.

مدت حمایت از حق پدید آورنده و حمایت های قانونی دیگر

-مدت استفاده از حقوق پدید آورنده موضوع این قانون که به موجب وصایت یا وراثت منتقل میشود از تاریخ مرگ پدید اورنده سی سال است و اگر وارثی وجود نداشته باشد یا بر اثر وصایت به کسی منتقل نشده باشد برای همان مدت به منظور استفاده عمومی در اختیار وزارت فرهنگ و هنر قرار خواهد گرفت.

-حقوق مادی اثرهایی که در نتیجه سفارش پدد میاید تا سی سال از تاریخ پدید امدن اثر متعلق به سفارش دهنده است .
-پاداش و جایزه نقدی و امتیازاتی که در مسابقات علمی و هنری و ادبی طبق شرایط مسابقه به اثار مورد حمایت این قانون موضوع این ماده تعلق میگیرد متعلق به پدید اورنده خواهد بود.
-پدید اورندگان میتوانند اثر و و نام وعنوان و نشانه ویژه اثر خود را در مراکزی که وزارت فرهنگ و هنر با تعیین نوع اثار آگهی می نماید به ثبت برسانند.

تخلفات و مجازات ها

-هرکس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدید اورنده بدون اجازه او یا عمدا به شخص دیگری غیر از پدید آورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تاییدی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
-شاکی خصوصی می تواند از دادگاه صادر کننده حکم نهایی درخواست کند که مفاد حکم در یکی از روزنامه ها به انتخاب و هزینه او آگهی شود.
-هرگاه تخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقوقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارت شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی که اموال شخص حقوقی تکافو نکند مابه التفاوت از اموال مرتکب جرم جبران میشود.
-اثرهایی که پیش از تصویب این قانون پدید امده از حمایت این قانون برخوردار است.

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *