طلاق به درخواست مرد (زوج)

طلاق به درخواست زوج (مرد) طبق قانون مدنی ایران وقانون حمایت خانواده، درخواست وحق طلاق درایران، بامرد است. مرد هرزمان که بخواهد، می‌تواند همسر خود…

ادامه طلاق به درخواست مرد (زوج)