وکیل مهریه تا 110 سکه

وکیل مهریه تا 110 سکه:برطبق تعریفی که دکتر جعفری لنگرودی از مهریه ارائه داده اند، مهریه عبارت است از: مال معینی که زوج به زوجه از راه های متعارف به هنگام انعقاد عقد نکاح میدهد و یا اینکه به نفع زوجه بر دمه زوج قرار میگیرد.

نحوه پرداخت مهریه

نام دیگر مهریه صداق میباشد.نحوه پرداخت مهریه بسته به نوع آن به هنگام انعقاد عقد نکاح میباشد در صورتی که مهریه عندالمطالبه باشد یعنی به محض مطالبه زن مرد موظف به پرداخت آن میباشد.

اما اگر به صورت عندالاستطاعه باشد یعنی به زمانی مرد موظف به پرداخت آن میشود که از نظر مالی توانایی پرداخت آن را داشته باشد.
جهت مطالعه بیشتر در زمینه مهریه میتوانید به مقاله وکیل مهریه مراجعه نمایید.

تا چه میزان از مهریه قابل مطالبه میباشد؟

بر طبق ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 هرگاه میزان مهریه تا 110سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وکیل مهریه تا 110 سکه برای مطالبه مهریه زوجه بدین شکل عمل خواهد نمود که، مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی خواهد بود که میگوید:

(مرجع اجراء کننده رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادر کننده اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکوم له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانونا ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام کند.)

چنانچه میزان مهریه مازاد بر 110سکه باشد در صورت پیگیری وکیل مهریه تا 110 سکه به وکالت از طرف زوجه ، توانایی مالی زوج در پرداخت مهریه مناط اعتبار خواهد بود.

جهت آشنایی با طریقه پیگیری و مطالبه مهریه میتوانید به مقاله وکیل مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی مراجعه فرمایید.

شرح ماده 22 قانون حمایت خانواده

به طور کلی فلسفه وجودی ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391ضمانت اجرایی بر میزان مازاد بر 110 سکه میباشد.

در صورتی که مرد از پرداخت میزان مهریه تا 110 سکه و یا معادل آن امتناع نماید و حتی درخواست اعسار هم ندهد، ویا بنا به دلایلی اعسار او رد شود، وکیل مهریه تا 110 سکه به وکالت از طرف زوجه و بر طبق قانون میتواند حکم جلب زوج را بگیرد.

چرا که فرض بر این میباشد که زوج توانایی پرداخت مهریه تا 110 سکه و یا معادل آن را دارد حال چه به صورت نقد باشد و یا چه به صورت اقساط ولی در صورتی که مرد ملائت نداشته باشد، باید عدم توانایی مالی خود را در دادگاه به اثبات برساند.

در مورد مطالبه مهریه نسبت بر مازاد بر 110 سکه وکیل دادگستری تا 110 سکه از طرف زن باید توانایی مالی مرد را در پرداخت مهریه به اثبات برساند.

توصیه میشود که زوجه در مطالبه مهریه مازاد بر میزان 110 سکه از طریق وکیل مهریه تا 110 سکه اقدام نماید چرا که وکیل مهریه تا 110 راهکارها و موانع قانونی در این زمینه را به خوبی میداند و میشناسد.

نکته مهم در مورد مهریه تا 110سکه

در مورد میزان مهریه تا 110 سکه و یا معادل آن در صورت عدم توانایی مالی مرد وی باید این موضوع را در دادگاه به اثبات برساند و در مورد میزان مازاد بر 110 سکه وکیل مهریه تا 110 سکه از طرف زن باید توانایی مالی مرد در پرداخت این میزان را در دادگاه به اثبات برساند و حبس زوج در مورد میزان مازاد بر 110 سکه منتفی است.

 

5/5 - (5 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *