iran tax organization biulding

موارد بخشودگی مالیاتی

با توجه به اینکه سال ۱۳۹۸ به نام سال رونق تولید نامگذاری شده، بنابراین این سازمان در چارچوب حمایت از تولید و کالای ایرانی و به منظور حمایت از فعالان اقتصادی، رعایت اصل تکریم ارباب رجوع و افزایش رضایت مندی مودیان مالیاتی، تصمیماتی به شرح زیر در خصوص بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش  قانون مالیات های مستقیم گرفته است. تا در صورت پرداخت مانده بدهی مالیات قطعی شده خود ( اعم از اصل بدهی و جرایم غیر قابل بخشش ) تا پایان سال جاری، در اجرای مقررات قانون مالیات های مستقیم به عنوان مودی خوش حساب از این حیث به شرح زیر مورد بخشودگی قرار گیرند:

1-در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده تا تاریخ 30/7/1398 معادل ۱۰۰ درصد جرایم قابل بخشش.
2- در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده از تاریخ یکم تا 1/8/1398 برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و پروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط، معادل ۹۸ درصد جرایم قابل بخشش و برای سایر مودیان ۹۶ درصد جرایم قابل بخشش.
3- در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده از تاریخ 1/9/1398 تا پایان سال جاری برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و پروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط، به ازای هر ماه معادل ۲ درصد و برای سایر مودیان معادل ۴ درصد، از درصد بخشودگی موضوع بند (۲) فوق کسر می گردد.
4-میزان بخشودگی جرایم بر اساس تاریخ پرداخت مانده بدهی قطعی شده هر یک از سنوات محاسبه می شود.
6- برای بخشودگی جرایم در اجرای این بخشنامه، مودیان یاد شده می بایست درخواست بخشودگی جرایم را به اداره امور مالیاتی تسلیم تا در اجرای این بخشنامه مورد بخشودگی قرار گیرد.
7-مودیان یاد شده که قبل از ابلاغ این بخشنامه نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده خود اقدام کرده اند، می توانند درخواست بخشودگی جرایم خود را حداکثر تا 20/11/1398 به اداره های امور مالیاتی تسلیم تا مورد بخشودگی قرار گیرند.
8-مودیان مالیاتی می توانند برای هر یک از سنوات با پرداخت بدهی مالیاتی آن سال، از مفاد این بخشنامه بهره مند گردند.
9-استفاده از مفاد این بخشنامه برای بخشودگی جرایم عملکرد و دوره های مالیاتی طی سال های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ برای مودیانی که طبق مقررات ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی مکلف به ارسال فهرست معاملات می باشند، منوط به ارسال فهرست معاملات هر یک از سال های ذکر شده تا 30/7/1398است.

 

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با رد این که بخشودگی ۹۰ تا ۱۰۰ درصدی جرایم مالیاتی هر ساله تکرار خواهد شد نیز افزود : قطعا حمایت دولت از بخش غیردولتی همواره باید محدود، مشروط، کاهنده و تضمین دار باشد. البته با صدور بخشنامه‎ای و به منظور رفع این شائبه، اعلام کردیم که در سال ۱۳۹۹، هم سطح اختیارات ادارات کل امور مالیاتی در خصوص بخشودگی جرایم مالیاتی محدود خواهد شد و هم احراز شرایط خوش حسابی باید با مستندات کامل صورت گیرد.

در واقع صرفه و صلاح این است که فعالان اقتصادی از فرصت استثنایی امسال استفاده کنند و ضمن اکتساب عنوان خوش‎حسابی، با سهل‎ترین شکل ممکن و با عزت و احترام از بار سنگین جرایم مالیاتی رهایی یابند و قاعدتا هیچ مودی هوشمندی ۱۰۰ تومان بخشودگی سهل و آسان و با عزت و احترام امسال را با ۷۰ تومان بخشودگی احتمالی و سخت در سال بعد عوض نمی کند. و در توضیح نحوه محدود شدن سطح اختیارات مدیران در سال آینده گفت: با رعایت مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم و سایر مقررات مربوط، در خصوص بدهی های قطعی شده از 1/1/1399 به بعد، حداکثر بخشودگی جرایم قابل بخشش، برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری یا پروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط، ۷۰ درصد و برای سایر مودیان ۵۰ درصد برای هر منبع مالیاتی در هر سال یا دوره به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور دوباره با تاکید بر استفاده از این ظرفیت قانونی از سوی فعالان اقتصادی گفت: مودیان در صورت عدم پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده تا پایان سال جاری، به عنوان مودی خوش‎حساب تلقی نشده و جرایم متعلق قابل بخشودگی نخواهد بود.

وی تاکید کرد: تفاوت این بخشودگی جرایم با اختیارات بخشودگی مدیران استان ها این است که برای نخستین بار، ۱۰۰ درصد بخشودگی ابلاغ شده و اختلاف سلیقه و برداشت و اتلاف وقت و انرژی فعالان و سیستم اداری و یا پرداخت هزینه‎های مشاوره و وکالت و … برای مجاب کردن ادارات کل امور مالیاتی و اخذ بخشودگی و خدای ناخواسته مفسده اداری در این خصوص را به صفر رسانده و در واقع هر مودی بدون اتلاف وقت و انرژی و … صرفا با مراجعه به اداره امور مالیاتی ذیربط و پرداخت اصل بدهی، با سهولت هر چه تمام و با عزت و احترام از بار سنگین جرایم خلاص می شود.

موسسه حقوقی وکیل برتر در دپارتمان حقوق مالیاتی با در اختیار داشتن یک تیم متشکل از وکیل پایه یک دادگستری  و مشاوران حقوقی متخصص امور مالیاتی آماده ارائه خدمات در زمینه دعاوی مالیاتی به مودیان محترم می باشد.

 

مصادیق دیگر از بخشودگی مالیاتی

  • در ماليات هاي مستقيم تمام يا قسمتي از جرايم مقرر بنا به درخواست مؤدي با توجه به دلايل ابرازي مبنـي بـر خـارج از اختيار بودن عدم انجام تكاليف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالياتي و خـوش حسـابي مـؤدي بـه تشـخيص و موافقت سازمان امور مالياتي كشور قابل بخشوده شدن مي باشد.
  • تا پنجاه درصد ماليات حقوق حقوق بگيران شاغل در روستاها و همچنين در نقاط محروم و دور افتاده كشور طبق ليست سازمان برنامه و بودجه بخشوده مي شود. بدهي ماليات بردرآمد حقوق كادر نظامي و انتظامي تا تاريخ معینی بخشوده مي شود.
  • کليه معافيت هاي مدت كه بموجب قوانين مالياتي و مقررات قبلي مقرر شده است با رعايت مقررات مربوط تا انقضاء مدت به قوت خود باقي است. ماليات سود متعلق به قبوض اقساطي اصلاحات ارضي كماكان بخشوده خواهد بود.

  • معادل چهار درصد از مالياتهاي پرداختي مودي تا سر رسيد مقرر بعنوان جايزه خوش حسابي از بدهي مالياتي او كسر خواهد شد و هر گاه ماليات پس از حداكثر چهار ماه از سررسيد مقرر پرداخت شود مشمول جريمه اي معادل ده درصد ماليات پرداخت نشده تا سر رسيد مقرر خواهد بود و در صورت تقسيط و پرداخت اقساط در سررسيد مقرر نصف جريمه مذكور بخشوده خواهد شد. حكم اين ماده شامل ماليت هایي كه بموجب مقررات اين قانون اشخاص ديگر بعنوان ماليات مودي پرداخت مي نمايند نخواهد بود. آن مقدار از بدهي مالياتي كه خارج از فواصل تعيين شده در اين ماده پرداخت مي شود مشمول جريمه اي معادل بيست درصد آن خواهد بود، چنانچه مودي بدهي مالياتي مذكور خود را تقسيط و اقساط مربوط را در موعد مقرر پرداخت نمايد نصف جريمه این موضوع بخشوده خواهد شد. در برخی موارد مذكور هر گاه مودي برگ تشخيص صادره را قبول و يا با مميز كل توافق نمايد و يا نسبت به پرداخت ماليات متعلقه يا ترتيب پرداخت آن اقدام كند از هشتاد درصد جرائم مقرر در اين قانون معاف خواهد بود. در صورتي كه مودي پس از صدور رأي هيأت حل اختلاف و قبل از صدور برگ اجرائي اقدام به پرداخت ماليات نمايد و يا ترتيب پرداخت آن را بدهد از چهل درصد جريمه متعلقه معاف خواهد شد.

بخشودگی واحدهای تولیدی و معدنی

صد در صد درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی و معدنی، اشخاص حقوقی غیردولتی در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10سال و در سایرمناطق به مدت 5 سال در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 13سال و در سایرمناطق به مدت 7 سالدر صورت استقرار در شهرکهای صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی: به نرخ صفر مشمول مالیات است.

معافیت واحد های تولیدی فناوری اطلاعات

صد در صد درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات اشخاص حقوقی غیردولتی: در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10سال و در سایر مناطق به مدت 5 سال در صورت استقرار در شهرکهای صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 13سال ودر سایر مناطق به مدت 7 سال به نرخ صفر مشمول مالیات است.

درآمدهایخدماتیبیمارستان ها،هتلها و مراکز اقامتی گردشگری

صد در صد درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های خدماتی بیمارستان ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری، اشخاص حقوقی غیر دولتی: در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10سال و در سایر مناطق به مدت 5 سال -در صورت استقرار در شهرک های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 13سال و در سایر مناطق به مدت 7 سال به نرخ صفر مشمول مالیات است.

 

افزایش نیروی کار شاغل

به ازای افزایش حداقل 50 % نیروی کار شاغل در هرسال در دوره معافیت نسبت به سال قبل، یک سال به دوره معافیت واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم اضافه می شود.

سرمایه گذاری مجدد و درآمدهای حمل و نقل

الف-در مناطق کمتر توسعه یافته، صد در صد مالیات سال های بعد از دوره محاسبه با نرخ صفر مذکور در صدر ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین صد در صد مالیات درآمدهای واحدهای حمل و نقل مستقر در مناطق مذکور، حداکثر تا معادل میزان سرمایه گذاری انجام شده یا معادل دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده به نرخ صفر مشمول مالیات است.

ب-در سایر مناطق، پنجاه درصد مالیات سال های بعد از دوره محاسبه با نرخ صفر مذکور در صدر ماده 132 قانون مالیات های مستقیم و همچنین پنجاه درصد مالیات درآمدهای واحدهای حمل و نقل مستقر در این مناطق، حداکثر تا معادل میزان سرمایه گذاری انجام شده یا معادل سرمایه ثبت و پرداخت شده به نرخ صفر مشمول مالیات است.

درآمد تولیدی شرکتهای خارجی

صد در صد درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی با نشان معتبر از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولیدی ایرانی در دوره محاسبه با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور(واحد تولیدی ایرانی) به نرخ صفر مشمول مالیات است و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاه درصد تخفیف در نرخ مالیاتی برخوردار است.

موسسه حقوقی وکیل برتر در دپارتمان حقوق مالیاتی با در اختیار داشتن یک تیم متشکل از وکیل دادگستری و مشاوران حقوقی متخصص امور مالیاتی آماده ارائه خدمات در زمینه دعاوی مالیاتی به مودیان محترم می باشد.

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *