دسته: خانواده

ازدواج موقت و آثار حقوقی آن

ازدواج موقت در قانون ازدواج در دو قالب کلی قرار می گیرد ازدواج دائم و ازدواج موقت که نام دیگر آن صیغه، متعه، نکاح منقطع می باشد تفاوت اصلی نکاح…

تعریف طلاق

تعریف طلاق در تعریف طلاق گفته شده طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب خود یا نماینده او بنابراین طلاق ویژه نکاح دائم…

مهریه زن بعد از فوت شوهر

مهریه زن از ترکه شوهر مهریه زن و نحوه پرداخت آن پس از فوت شوهر از جمله موضوعات مطرح در حوزه حقوق خانواده می باشد. بنابراین تبیین موضوع و بیان…

ارث جنین

جنین هم ارث می برد! جنین اگر تنها به اندازه یک نفس در این دنیا زندگی کند ارث می برد! جنین در صورتی که نطفه او در زمان حیات متوفی…

ارث زوج و زوجه

ارث زوج و زوجه ارث زوج و زوجه و شرایط و چگونگی ارث بردن آن‌ها از یک دیگر از جمله مسائلی  است که امروزه مطرح می‌شود و به دلیل کاربرد…

موانع ارث

موانع ارث موانع ارث و انواع آن ماجرای اختلافات خانوادگی بر سر ارث و میراث را تقریباً همه ما شنیده ایم و می توان مثال هایی از اختلافات خانوادگی در…

وصیت بیش از ثلث ترکه

اینکه شخص تا چه میزان از اموالش را می تواند وصیت نماید امری است که عدم توجه به آن سبب بروز اختلافات بسیاری می شود. بنابراین برای آن محدودیت هایی…