دسته: کیفری

کلاهبرداری،مصادیق و مجازات آن

کلاهبرداری عبارت است از بردن مال متعلق به دیگری و توسل به وسایل متقلبانه و فریب دیگری که این کار به وسیله مانورهای متقلبانه صورت می‌گیرد.و در بحث شرکت در کلاهبرداری،…

رشوه و مجازات آن

کارمندی که در مقابل انجام یا عدم انجام کاری برای ارباب رجوع مالی را از وی قبول می‌کند یا ملک او را به بهایی بسیار کمتر از قیمت واقعی آن…

تجاوز به عنف و مجازات آن

تجاوز به عنف ومجازات آن موضوع تجاوزبه عنف ومجازات مربوط به آن یکی از موضوعات داغ حقوقی است . جالب اینجاست که این موضوع هیچ گاه در امار پرونده های…

جرم تخریب در قانون و مجازات آن

جرم انگاری تخریب در قانون مجازات اسلامی و جرم تخریب و احراق ماهیتأ یکی هستند و احراق یکی از مصادیق تخریب است، لذا همین که قصد تخریب مال از ناحیه…

شرکت در جرم و مجازات آن

شرکت در جرم وقتی محقق می شود که دو یا چند نفر در یک عمل مجرمانه در عنصر مادی و عملیات اجرایی جرم شراکت می کنند و یکی از معیارهای…

سقط جنین و مجازات آن

سقط جنین انواعی دارد که به اختصار در این مطلب شرح می دهیم که فقط سقط جنین در نوع جنایی آن جرم است و دارای مجازات می باشد که مجازات…

کیف قاپی و مجازات آن

کیف قابی امروزه با انگیزه های مختلف و با وجود 3عامل سارق بالقوه وبا انگیزه و بزه دیده و محیط مناسب صوت می گیرد که در اینصورت ابتدا به کلانتری…